НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ
ПДФПечатЕ-мейл
  • Защита на работодателя от професионални заболявания и свързаните с тях съдебни искове-подбор на кадрите при постъпване на работа.Създаване на правен документ за всеки работещ.
  • Изготвяне на документи с правен характер за защита на работодателя при необходимост от преместване на друга работа/работно място на работник или служител със здравни проблеми
  • Анализи на здравното състояние на персонала с цел снижаване процента на загубените дни поради болести и намаляване икономическите загуби на фирмата.
  • Своевременно откриване на потенциални за професионално заболяване лица и насочването им към подходящи работни места
  • Разработване на физиологични режими на труд и почивка при ръчна работа с тежести, работа на конвейри и работа с високо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение.
  • Организиране и провеждане на място на периодичните медицински прегледи, със специалисти от военномедицинска академия.
  • Изготвяне на електронни здравни досиета.