ОБУЧЕНИЯ
ПДФПечатЕ-мейл
  • Oбучения на комитети и групи по условия на труд, съгл.Наредба №4/98г.
  • Обучение на работещите по първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
  • Обучение на координатори в строителството.
  • Специализирана помощ на КУТ и ГУТ.
  • Обучение на длъжностните лица по БЗР,работодатели и лица,извършващи инструктажи на работното място,съгл.Наредба№РД-07-2/2009г.
  • Програми по промоция на здравето.