КОНСУЛТАЦИИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
ПДФПечатЕ-мейл
 • Създаване на цялостна документация,съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Индивидуална информация и консултации на всеки работещ по проблемите на здравословното състояние и условията на труд
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Защита и контрол при настъпили трудови злополуки
 • Представяне на фирмата при одити касаещи здравето и безопасността.
 • Представяне пред органите на Инспекцията по труда
 • Антистрес програми

Консултаци:

 • по нормативна база свързани с подбор на персонала
 • по отношение на колективни и лични предпазни средства ;
 • по отношение представящи одити включително по ИСО системи
 • по отношение на трудоустрояване