СТМ БРИЛЯНТ 2005 ЕООД
# Позиция Име Телефон Мобилен телефон Факс
1 Ръководител СТМ Д-р Петя Качакова 0898/98 10 94
2 Централен офис - Управител Камен Качаков 0888/28 66 15
3 Офис София Инж. Димитър Велчев 0882/42 30 72
4 Офис Хасково Д-р Анна Петкова 0899/ 52 20 52
5 Офис Димитровград Д-р Цвятко Никифоров 0895/42 43 19